Vad är Boom City Appro?

Boom City Appro är ett nytt studerandejippo i Vasa. Det handlar om att du avlägger dryckesexamina genom att samla prestationsanteckningar i ditt appropass på officiella approbarer.

Rundan kulminerar i en avslutande fest på Fontana där var och en som medverkat får sin förtjänade dryckesexamen med appropasset. Förmånliga Appro-priser och en avslappnad barstämning garanterar en enastående erfarenhet.

 

Regler

§ 1. Var och en som eftersträvar en examen ska följa aktuella lagar, förordningar och ordningsregler samt lyda ordningsmaktens bestämmelser.

§ 2. Examinanden ska vara myndig. Alla ska bevisa sin ålder på startplatsen.

§ 3. Skräpa inte ner eller i övrigt smutsa ner staden, du orkar säkert se till att skräpet hamnar i närmaste soptunna och kan hålla dig till närmaste        toa.

§ 4. Examen avläggs på lokala dryckesställen. Du kommer väl ihåg att uppvisa appropasset efter varje beställning.

§ 5. Tiden för att avlägga examen är 4 timmar. Första starten sker Hovrättsesplanaden 15  kl.17.00 och den sista kl. 18.30. Du ska ovillkorligen infinna           dig i tid till starten. Ha koll på din prestationstid genom kvällen.

 

Biljetter

Försäljningen av gruppbiljetter börjar måndag 20.2.2017 :   eventilla.com/boomcityappro

Försäljningen av enskilda biljetter börjar onsdag 22.2.2017: eventilla.com/boomcityappro

Biljettpris 10 €.

Minimimängd för beställning av gruppbiljetter är 15 biljetter. Maximal mängd enskilda biljetter är 10 biljetter.

Biljetten beställs i webbutiken: eventilla.com/boomcityappro och betalas i nätbanken, varefter du får den till din e-post. Skriv ut biljetten och ta den med dig till startområdet där den kontrolleras och i utbyte får du ett appropass. BoomCity-biljetten inkluderar: appropass som ger dig gratis inträde till avslutningsfesten på Fontana och halarmärke.

 

Dryckesmängder:

kandidat: 6 prestationsstämplar

magister: 9 prestationsstämplar

doktor: 12 prestationsstämplar

docent: 14 prestationsstämplar

Obs! Du kan endast avlägga två examen på en gång, alltså första året har du möjlighet att spurta och rentav bli magister.

 

Att komma ihåg på kontrollerna:

För att underlätta kvällen för alla, kom ihåg att förbereda dig för kvällen med att ha kontanter!  Visa Electron rekommenderas inte som betalmedel när det är mycket människor i farten. Däremot är kontanter guld värt. På det viset är servicen snabb och alla behåller ett leende på läpparna. :)

Du får en stämpel i ditt appropass vid bardisken när du köper en dryck på de officiella dryckesställena. Alkoholfritt är även ett godtagbart alternativ.

Avslutningsfest

Avslutningsfesten startar kl. 22.00 på Fontana där din examen bedöms och du får ditt förtjänta halarmärke. Appropasset fungerar på samma gång som förhandsbiljett till avslutningsfesten. På Fontana får natten fart av Vasas egen Kuningas Pähkinä & Setä Tamu.

Utomstående festare får också njuta av avslutningsfesten till priset av 7 €.