Vad är Boom City Appro?

Det är dags igen för den årliga Boom City Appro på torsdag den 1 mars! Boom City Appro är en studerandefest i Vasa var du kan avlägga dryckexamen: Keittokandi, Märkämaisteri eller Tuubatohtori. Du samlar stämplar från samarbetsbarer på ditt Appropass. Kalevauva.fi och Mc Taakibörsta underhåller oss på Boom City Appros officiella eftersläpp i Fontana! Kom med och njut av de förmånliga priser och en massa roligheter på Approrundan!

 

Regler

§ 1. Var och en som eftersträvar en examen ska följa aktuella lagar, förordningar och ordningsregler samt lyda ordningsmaktens bestämmelser.

§ 2. Examinanden ska vara myndig. Alla ska bevisa sin ålder på startplatsen.

§ 3. Skräpa inte ner eller i övrigt smutsa ner staden, du orkar säkert se till att skräpet hamnar i närmaste soptunna och kan hålla dig till närmaste        toa.

§ 4. Examen avläggs på lokala dryckesställen. Du kommer väl ihåg att uppvisa appropasset efter varje beställning.

§ 5. Tiden för att avlägga examen är 4 timmar. Första starten sker Hovrättsesplanaden 15  kl.17.00 och den sista kl. 19.00. Du ska ovillkorligen infinna           dig i tid till starten. Ha koll på din prestationstid genom kvällen.

 

Biljetter

BoomCity-biljetten inkluderar: appropass som ger dig gratis inträde till avslutningsfesten på Fontana och halarmärke.

Biljettsläpp för gruppbiljetter börjar 1.2 kl. 12.00. Enkelbiljetterna säljs 8.2 kl. 12.00

Gruppbiljetterna 12e/st. Minimiantalet är 10 st / inköp.

Enkelbiljetterna 15e/st.

Mer information om biljetter senare.

KÖP BILJETTER

Dryckesmängder:

kandidat: 6 stämplar

magister: 9 stämplar

doktor: 12 stämplar

Obs! Du kan endast avlägga en exam på en gång, alltså första året har du möjlighet att bli kandidat och senare bli magister ellet doktor.

 

Att komma ihåg på kontrollerna:

För att underlätta kvällen för alla, kom ihåg att förbereda dig för kvällen med att ha kontanter!  Visa Electron rekommenderas inte som betalmedel när det är mycket människor på rundan. Däremot är kontanter guld värt. På det viset är servicen snabb och alla behåller ett leende på läpparna. 

Du får en stämpel i ditt appropass vid bardisken när du köper en dryck på de officiella dryckesställena. Alkoholfritt är även ett godtagbart alternativ.

Avslutningsfest

Avslutningsfesten på Fontana där din examen bedöms och du får ditt förtjänta halarmärke. Appropasset fungerar på samma gång som förhandsbiljett till avslutningsfesten.